Drying Down a Bath Room

Phoenix 270 HTX Dehumidifier, 2800 CFM Drying Fan